Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Birutė Gimbutienė-Alseikaitė

XX a. pasaulinio masto archeologė ir etnologė, baltų ir senosios Europos kultūros tyrėja, lietuvių išeivijos visuomenės veikėja.

Gibutienė-Alseikáitė Marija Birutė 1921 I 23 Vilniuje 1994 II 4 Los Andžele (JAV), pasaulinio masto archeologė ir etnologė, baltų ir senosios Europos kultūros tyrėja, išeivijos visuomenės veikėja. Kalifornijos universiteto profesorė (1964). Lietuvos mokslų akademijos narė (1991). Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos garbės daktarė (1993). Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, studijas baigė 1942 Vilniaus universitete. 1944 pasitraukė į Vakarus, studijavo Austrijoje, Vokietijoje. Apie laidoseną Lietuvoje priešistoriniais laikais 1946 Tübingeno universitete apgynė filosofijos daktarės disertaciją Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit (1946 išleista atskira knyga). 1949 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, dėstė universitetuose, vadovavo archeologinėms ekspedicijoms Europoje, daugiausia Balkanuose. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, įvairiose pasaulio enciklopedijose, rašė į išeivijos ir Lietuvos spaudą. Parašė 23 knygas, per 300 straipsnių įvairiems pasaulio leidiniams apie Europos ir Lietuvos proistorę. Prūsos ir vakarų baltų senąją kultūrą nagrinėjo savo studijose: Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai, 1946; Prūsai prieš vokiečių nukariavimą, 1956; Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art, 1958 [Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene; liet. kalba 1994 – čia nagrinėti ir Mažosios Lietuvos mediniai antkapiai bei namų kraigo puošyba]; Rytprūsių ir Vakarų Lietuvos priešistorinės kultūros apžvalga, 1958 – vakarinių baltų kraštas apibūdintas kaip baltų kultūros centras, aptariama jo raida II tūkstantmetyje iki Kr.; Prūsai: proistorė (LE, XX, 1961); The Ancient Religion of the Balts: Prussians, Lithuanians and Lets, 1962 [Baltų – prūsų, lietuvių ir latvių – senoji religija]; The Balts, 1963; su papildymais išleista lietuvių kalba Baltai priešistoriniais laikais, 1985 – aptartas baltų etnoso ir kultūros susiklostymas, vakarų baltų gentys ir kita; Senoji Europa, 1996. Sukūrė Deivės kultu ir moteriškojo prado pirmumu paremtos senosios Europos kultūros, kurios pėdsakai ryškiau išliko baltų kultūroje, koncepciją.

L: Gimbutienė M. Bibliografijos rodyklė. 1938–1995. V., 1995; Gimbutas M. Proto-Indo-European: The Archeology of a Linguistic Problem. Washington, 1987; Gimbutas M. From the Realm of the Ancestors, 1997.

Algirdas Matulevičius

Martynas Purvinas

Iliustracija: Marija Gimbutienė / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1999