Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Sprogys

klimkiškis sakytojas.

Sprogỹs Martynas 1867 X 15 1933 III 26, klimkiškis, sakytojas. Ūkininkavo Kuršlaukiuose (Dovilų valsčiuje). Ant daržinės stogo pats sukonstravo vėjo malūną grūdams malti, kuris buvo viso kaimo simbolis. Skelbė Dievo žodį, daug keliavo ir organizavo surinkimus, rinkdavo aukas misijoms. 1912–1916 surinko 1243 markes. 1924 Stragnuose susirinkęs 31 sakytojas nusprendė paklusti tuometinei Lietuvos valdžiai. Sprogys taip pat pasirašė šį nutarimą.

Sprogys su žmona Urte Žviliūke (Szwillus)-Sprogiene (1857 I 31–1945 IX 23) susilaukė 17 vaikų, užaugo 7: Anna Blyžienė (1901 III 13–1983 VI 6; po Antrojo pasaulinio karo gyveno pas sūnų Martyną Essene, Vokietijoje), Jurgis Sprogis (1902 III 21–1967 VIII 31; kunigas), Katrė Purvinienė (1904 IX 6–1994 VII 13; mokytoja), Trudė Jokužaitienė (1907 XI 27 Kuršlaukiuose–2000 I 15 Neufresenburge, Vokietija; 1928 ištekėjo už Kuliškių kaimo ūkininko Martyno Jokužaičio. Artėjant frontui abu išvyko į Vokietiją, gyveno Neufresenburge), Urtė Svarienė (1909 I 9–1986 III 5, mokytoja, rašytoja ir vertėja), Martynas Sprogys (1912 II 25–1942 VIII 12, mokytojas), Vilius Sprogys (1916 VIII 30 Kuršlaukiuose–1966 I 14 JAV, septynioliktasis Martyno Sprogio sūnus).

L: Pėteraitytė A. Tokių šeimų dabar reta // Lietuvos evangelikų kelias, 2007, nr. 6 (297).

Algirdas Žemaitaitis

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martyno Sprogio mirties pranešimas laikraštyje, 1933 / Iš Sprogių giminės kronikos

Iliustracija: Sprogių sodyba Kuršlaukiuose – dešinėje daržinė su malūnu ant stogo, šalia pašiūrė malkoms, baltas pastatas karietoms ir vežimams, kartu ir staliaus dirbtuvės, į sodybą veda geležiniai vartai su baltais stulpais, už baltos mūrinės tvoros – gyvenamasis namas, grūdų sandėlis – klėtis su ertikiu (aukštesne pastoge), skirta aruodams, o pirmame aukšte laikomi dviračiai, įrankiai ir įranga metalui bei medienai apdirbti, svečių miegamasis, iki 1944 / Iš Anso Sprogio šeimos albumo

Iliustracija: Gimnazistės Katrė ir Urtė Sprogytės „Aidos“ choro drabužiais, 1928 / Iš Anso Sprogio šeimos albumo šeima