Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Sprogys

Jurgis Sprogis, XX a. evangelikų liuteronų kunigas diakonas.

Sprogỹs Jurgis, Sprogis 1902 III 21Kuršlaukiuose (Dovilų par.) 1967 VIII 31Dvyliuose (Vanagų par.), evangelikų liuteronų kunigas diakonas. Baigęs pradžios mokslus Laugalių ir Dovilų mokyklose, dirbo tėvo sakytojo Martyno Sprogio ūkyje, dalyvavo Sandoros orkestre. Nuo 1941 tarnavo Vokietijos kariuomenėje. 1944–1945 sovietų belaisvis, kalintas sovietų lageryje Estijoje. Po Antrojo pasaulinio karo krašte nebelikus evangelikų kunigų Sprogys pakviestas dirbti į bažnyčią. Atkūrė Dovilų parapiją, kartu su sakytojais Kibelka ir Kuršiumi rūpinosi krikščioniškomis vertybėmis. 1946–1950 sakytojas, kantorius Vanagų parapijoje. 1950 VIII 27 Vanaguose įšventintas kunigu diakonu. 1955 V 22 pokariniame I sinode Kretingoje išrinktas Konsistorijos nariu (vicepirmininku). Dalyvavo sudarant ir leidžiant Maldų giesmių knygeles (išleido 1957), vadovavo bažnyčios chorui, pats griežė smuiku, grojo vargonėliais, triūba, skambino mandolina. Dar aptarnavo Saugų, Plikių, Kintų ir kitas parapijas. 1959 gruodį teistas už vaikų tikybos mokymą. 1961 sovietų valdžia atėmė iš Sprogio kunigo tarnystės pažymėjimą (1962 Konsistorija grąžino). Palaidotas Vanagų kapinėse, šalia misionieriaus Kristupo Lokio kapo. Su žmona Anna Lapyte-Sprogiene (Lappe, 1910 IX 16–1977 I 27), kilusia iš Šilininkų, užaugino 10 vaikų. Sūnus Vilius Sprogys (g. 1934 III 6; jo žmona Herta Gerulytė g. 1932 III 8 Poškų kaime, Klaipėdos apskrityje) – ilgametis Vanagų parapijos tarybos pirmininkas; jam 1975 su šeima išvykus į Stadtallendorfą (Vokietija), Vanagų parapijos tarybos pirmininku tapo sūnus Jurgis Sprogys (g. 1935 IV 2), nuo 2002 šias pareigas užima vaikaitis, Jurgio sūnus, Manfredas Sprogys (g. 1963 IV 23 Agluonėnuose, Klaipėdos rajone).

L: Lietuvos TSR evangelikų bažnyčios kalendorius 1968.

Algirdas Žemaitaitis

MLFA

Iliustracija: Kunigas Jurgis Sprogys / Nuotrauka iš 100‑ųjų metinių jubiliejinio lankstinuko

Iliustracija: Jurgio Sprogio ir Annos Lapytės gausios vestuvės, 1932 / Iš Anso Sprogio šeimos albumo

Iliustracija: Jurgio Sprogio ir Annos Lapytės vestuvės, į kurias suvažiavo apie 20 karietų ir vežimų, susirinko daugiau kaip 100 svečių, 1932 / Iš Anso Sprogio šeimos albumo šeima

Iliustracija: Sprogių šeima: Mėta, Helmutas, Jurgis, Anna Sprogienė, Martynas, Jonukas, Vilius, Rūta, Jurgis Sprogys, Ansas, Hindegard, Gerda, 1951 / Iš Anso Sprogio šeimos albumo

Iliustracija: Jurgio ir Annos Sprogių vaikai: Martynas, Vilius, Jurgis, Ansas, Mėta, Gerda, Helmutas, Hildegard, Rūta, Ingrida, Jonas / Iš Anso Sprogio šeimos albumo

Iliustracija: Jurgis Sprogys su žmona Anna, 1932 / Iš Anso Sprogio šeimos albumo