Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Kuršus

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Kušus Martynas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Priekulės jaunimo draugijos „Viltis“ veikloje. 1922–1923, 1927, 1929 buvo šios draugijos bibliotekininkas ir valdybos narys. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas 1922 XII 20 išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Priekulės ir Lankupių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, kuri pakartojo Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, kurioje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitikusių Santarvės sprendimų. 1931 „Santaros“ bibliotekininkas.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Algirdas Žemaitaitis