Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martins Peteraitis

Petereit, ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėjas.

Peteraitis Martins, Petereit ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėjas iš Stragnų. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, jaunimo draugijos „Eglė“ veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Vanagų skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės Visuotiniame seime, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojančią Tilžės akto ir kitų dokumentų no statą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, prašant apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitikusių Santarvės sprendimų. Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos (įkurta 1928) narys, ilgametis jos Priekulės skyriaus pirmininkas, 1937 išrinktas į draugijos Revizijos komisiją.

Algirdas Antanas Gliožaitis