Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Eglė“

lietuvių jaunimo draugija Vanaguose.

„Ẽglė“, lietuvių jaunimo draugija. Įsteigta 1919 VII 6 Vanaguose, Klaipėdos apskrityje. Vėliau Eglės veikla persikėlė į Pėžaičius (prie Vanagų). Eglės steigėjai: Ansas Baltris, Kristupas Paura, Skėrys, Klimkaitis ir kiti. Eglės veikla – kultūrinė, šviečiamoji, visuomeninė, sporto. Pirmoji valdybos sekretorė Ieva Simonaitytė apie Eglės veiklą rašė Prūsų Lietuvių Balse, Rytojuje, Darželyje. Eglė turėjo chorą, scenos mėgėjų būrelį, biblioteką. Draugijos susirinkimuose buvo skaitomos paskaitos, pvz., Lietuvių kalba ir jos grožis (1928); Lietuva iki Vytauto Didžiojo laikų (1930); Kuomi kiekvienas gali prisidėti prie Mažosios Lietuvos atlietuvinimo (1934); Klaipėdos krašto jaunimo judėjimas po Pirmojo pasaulinio karo (1936) ir kiti. Žiemą Eglės nariams buvo organizuojami lietuvių kalbos ir rašybos, mergaitėms – ir namų ruošos, rankdarbių kursai. Egliečiai skaitė JAV lietuvių laikraščius, mokėsi dainų, šokių. Eglės nariai keliaudavo po Klaipėdos kraštą ir Didžiąją Lietuvą: pėsčiomis į – Skomantų piliakalnį, Veiviržėnus, Šernus, dviračiais – į Švėkšną, Endriejavą, Rietavą. Lankėsi Priekulėje Vilties draugijoje, Kintuose Rūtos draugijoje, Šilutėje Dainos draugijoje. Kasmet autobusu vykdavo į Palangą, traukiniu – į Bitėnus. Dalyvaudavo Juodkrantės Joninių šventėse. Egliečiai sportavo: dviračių lenktynės, bendroji mankšta, kumščiasvydis (panašus į tinklinį žaidimas). 1937 turėjo 4 kumščiasvydžio komandas. 1936 prie Eglės buvo įsteigta Santaros Talka, 1937 – Santaros Jaunučių būrelis. Eglės pirmininkai: M. Skėrys (pirmasis), M. Šaknys, V. Šauklys, E. Macas. Naciai persekiojo Eglės narius, puldinėjo jų susirinkimus, apiplėšinėjo patalpas. 1939 vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, Eglė nustojo veikusi.

L: Kaunas D. Vanagiškių Eglė // Literatūra ir menas. 1977, nr. 4, p. 4; Kaunas D. Klaipėdiškė, Pokalbių su Ieva Simonaityte užrašai. V., 1997, p. 24–35.

Vilius Ašmys

Vytautas Gocentas

Iliustracija: „Eglės“ draugijos susirinkimas Pėžaičiuose pas Skėrį / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio

Iliustracija: „Eglės“ draugijos išvyka į Palangą. Rašytoja Ieva Simonaitytė stovi angos kairėje, rankoje lietsargis, šalia jos – Emilis Kraštinaitis, laikraščio „Prūsų lietuvių balsas“ bendradarbis, apie 1923 / lš Vytauto Kaltenio rinkinio

Iliustracija: Grupė „Eglės“ draugijos iškylautojų, 1924. Iš kairės – Jonis Šauklys, neatpažinta, Joulaitis, Joulaitienė (motina), guli Idzelis / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio