Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Šlapelienė-Piaseckaitė

XX a. lietuvių kultūros veikėja, knygininkė.

Šlapelenė-Piaseckáitė Marija 1880 VI 17Vilniuje 1977 IV 4 ten pat, lietuvių kultūros veikėja, knygininkė, J. Šlapelio žmona. 1900 baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją. Vaidino lietuvių teatro mėgėjų dramos, operetės spektakliuose. Platino draudžiamą lietuvių spaudą. Priklausė įvairioms Vilniaus kultūros, labdaros draugijoms (Žiburėlio, Rūtos ir kitoms), Lietuvių mokslo draugijai. 1906 kartu su Jurgiu Šlapeliu ir Elena Brazaityte Vilniuje įsteigė lietuvių spaudos knygyną. Jam vadovavo iki 1945. Palaikė ryšius su Mažosios Lietuvos veikėjais, kultūros įstaigomis: knygynui leidinių tiekė Martynas Jankus, Ansas Bruožis, Lietuviškos jaunimo sąjungos, Viliaus Kalvaičio ir Jono Vanagaičio knygynai, Enzio Jagomasto spaustuvė, Mauderodės O. spaustuvė, Rūtos draugija Tilžėje.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996; Knygotyra. Enciklopedinis žodynas. V., 1997.