Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mare Balticum“

„Baltijos jūra“, Lübecke leistas metraštis.

„Mare Balticum“ [Baltijos jūra], Lübecke (Vokietija) leistas metraštis. 1965–1988 jį leido Pommersche Landsmannschaft (Pamario kraštiečių draugija), skelbusi straipsnius apie Pamarį. Nuo 1988 leido Ostseegesellschaft [Baltijos jūros bendrija], skelbta Ostsee-Akademie rengtų konferencijų medžiaga apie Baltijos pakrančių istoriją, kultūros paveldą, dabartines problemas. Dažnai minėta Mažoji Lietuva: paskelbti straipsniai apie Johannesą Bobrowskį (1992), Klaipėdos krašto kapines (Albinas Kenešis, 1993), Mažosios Lietuvos kultūros paveldą (Martynas Purvinas, Marija Purvinienė, 1994), Karaliaučių (1996), Adalbertą Bezzenbergerį ir Martyną Liudviką Rėzą (Nijolė Strakauskaitė ir Albinas Jovaišas, 1997) ir kiti. Nuo 2001 vėl vyrauja Pamario temos.

Arthur Hermann

Martynas Purvinas

Iliustracija: Žurnalo „Mare Balticumʼ96“ antraštė