Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nijolė Strakauskaitė

lietuvių istorikė.

Strakauskáitė Nijolė 1957 II 14Juodkrantėje, istorikė. Dr. (hum. mokslai; ist. m. kand. 1987). Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorė. 1980 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1987–1990 Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos fakulteto (Klaipėdoje) vyriausioji asistentė. Nuo 1991 dėsto Klaipėdos universitete; docentė (1997). Stažavo Vengrijoje (1999) ir Vokietijoje (2000). Nuo 2003 Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Tiria Mažosios Lietuvos kultūros istoriją XIX–XX amžiuje. Šia tema paskelbė mokslinių straipsnių, parašė monografiją Kuršių nerija – Europos pašto kelias (išleista lietuvių kalba 2001, anglų kalba 2004, vokiečių kalba 2006 ir rusų kalba 2007), Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų rinkinyje. XIX a. pabaiga–XX a. pradžia / Die Kurische Nehrung in der Ansichtskartensammlung von Hugo Scheu. Ende des 19.–Anfang des 20. Jahrhunderts (su L. Motuziene, 2010). Nuo 2008 – M. L. Rėzos kultūros centro Juodkrantėje kuratoriumo pirmininkė. Su S. Pocyte sudarė straipsnių rinkinį Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai (2007).

Iliustracija: Nijolė Strakauskaitė

Iliustracija: Nijolės Strakauskaitės knygos „Kuršių nerija – Europos pašto kelias“ viršelis, 2001