Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albinas Jovaišas

XX a.–XXI a. pradžios lietuvių literatūros tyrinėtojas.

Jóvaišas Albinas 1931 VI 10 Šiauliuose 2006 XI 22 Vilniuje, lietuvių literatūros tyrinėtojas. Humanitarinių mokslų daktaras (1993). 1956 baigė Vilniaus universitetą. 1958–1966 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Nuo 1971 dėstė Vilniaus universitete; profesorius (1993). Monografija Liudvikas Rėza (1969); knygos: Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas (1989); Kristijonas Donelaitis (1992); Martynas Mažvydas (1996). Parašė vidurinėms mokykloms skirtų vadovėlių, kuriuose nagrinėjama lietuvių literatūros raida Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje: Lietuvių literatūra nuo raštijos pradžios iki tautinio sąjūdžio (1989, 1991, 1993) ir Senoji Lietuvos literatūra (nuo raštijos pradžios iki XIX a.; 1998). Su E. Ulčinaite parašė knygą Lietuvių literatūros istorija: XIII–XVIII amžiai, 2003. Paskelbė straipsnių apie žemaičių ir lietuvininkų ryšius, ypač svarbus straipsnis K. Donelaičio kūrybos vertimai į kitas kalbas (Literatūra ir kalba, t. 7, 1965). Parengė spaudai Martyno Liudviko Rėzos Lietuvių liaudies dainų 2 dalį (1964).

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Albinas Jovaišas, 1981

Iliustracija: Albino Jovaišo knygos „Martynas Mažvydas. Pirmosios lietuviškos knygos parengėjas“ viršelis, 1996