Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lituanistinė biblioteka“

numeruota knygų serija, leidžiama nuo 1966.

„Lituanstinė bibliotekà“, numeruota knygų serija, leidžiama nuo 1966. Ją sudaro senosios (iki XX a. pradžios) lietuvių literatūros, istoriografijos, etnografijos, kalbotyros, kultūros istorijos tekstai su moksliniais straipsniais ir komentarais. Ypač retų ir vertingų raštijos paminklų leidimuose greta transliteruoto ar išversto į lietuvių kalbą teksto pateikiama ir originalo faksimilė. Leido Vagos leidykla. Iki 2001 išėjo 28 knygos, tarp jų: Lietuvos metraštis: Bychovco kronika (1971); Martyno Mažvydo Pirmoji lietuviška knyga (1974); Petro Dusburgo Prūsijos žemės kronika (1985), Vygando Marburgiečio Naujoji Prūsijos kronika (1999), Jono Šliūpo Rinktiniai raštai (1977), Pilypo Ruigio Lietuvių kalbos kilmės, būdoir savybių tyrinėjimas (1986), Jono Basanavičiaus Rinktiniai raštai (1970), Vydūno Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių (2001); Lietuvininkai: apie Vakarų Lietuvą ir jos gyventojus devynioliktajame amžiuje (1970) ir kitos. Jose pateikta daug žinių apie Mažąją Lietuvą.

TLE

Iliustracija: „Lituanistinės bibliotekos“ knygos, susijusios su Mažąja Lietuva