Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujoji Prūsijos kronika

Vygando Marburgiečio kronika, apimanti 1293–1394 laikotarpį.

Naujóji Prsijos krònika, [lot. Cronica nova Prutenica ], Vygando Marburgiečio kronika, apimanti 1293–1394 laikotarpį, parašyta vokiečių kalba eilėmis. Originalas ar viso teksto nuorašas neišlikę. Pradėta rašyti 1393 (greičiausiai Karaliaučiaus pilyje), valdant didžiajam magistrui Konradui von Wallenrodui (1391–1393). Kroniką sudarė apie 17 000 eilučių, ji nebuvo suskirstyta į skyrius; kalba artima kitoms kronikoms apie riterius. Daug vietos skirta riterystės simboliams: vėliavoms (Kronikoje minėtos 3 aukšto rango vėliavos: Šv. Jurgio, Švč. Mergelės ir Ordino; įsrutiečiai visada sekdavo paskui Šv. Jurgio vėliavą), riterio titulo suteikimui ir kita. Vyrauja kryžiuočių žygių į Lietuvą aprašymai; apdainuoti karo žygiai neatsieti nuo Dievo malonės, užtarimo, pagalbos. Naujosios Prūsijos kronikos šaltiniai galėjo būti Dusburgo kronika (Nikolauso Jeroschino jos eiliuoti vertimai į vokiečių kalbą, baigti 1335–1341), Olyvos kronika (iki 1350), Hermanno Wartbergės Livonijos kronika (iki 1378). Rašydamas apie 1330–1331 įvykius naudojosi Sembos kanauninko užrašais, amžininkų pasakojimais, kai kuriuose žygiuose pats dalyvavo. 1464 birželio–liepos mėnesiais Torūnės Švento Jono bažnyčios kapelionas Konradas Geselenas pirmą kartą Naująją Prūsijos kroniką išvertė į lotynų kalbą. Jo vertimas nenuoseklus, praleista nemažai faktų. Paskutinis amžininkas, naudojęs eiliuotą vokišką originalą, – Dancigo miesto tarybos sekretorius ir kronikininkas Casparas Schützas. Jis pateikė 9 vokiško originalo fragmentus. Iš jo ir Dancigo metraštininko Stencelio Bornbacho darbų sužinotas ir Marburgiečio vardas. Pirmą kartą lotynišką tekstą bei jo vertimą į lenkų kalbą 1842 paskelbė Johannesas Voigtas ir E. Račinskis, 1863 su moksliniais komentarais Naująją Prūsijos kroniką paskelbė Theodoras Hirschas. Kronikoje pateikta daug vertingų faktų, kurių nėra kituose šaltiniuose, pvz., žinios apie kryžiaus žygius į Lietuvą ir lietuvių žygius į Prūsiją ir Livoniją; aprašyti Pilėnai ir kunigaikštis Margiris. Ypač vertingos žinios iš 1378–1394 laikotarpio, smulkiai aprašyti 1377, 1382, 1390, 1391, 1394 kryžiuočių žygiai į Lietuvą ir gauta nauda Ordino magistrams Winrichui von Kniprodei, Konradui Cölneriui ir Konradui von Walenrodui. Naujosios Prūsijos kronikos autorius savaip aprašė Ordino ir jo pergalingų kovų su pagonimis istoriją.

L: Vygandas Marburgietis. Naujoji Prūsijos kronika. V., 1999.

Jolanta Mačiulienė

Iliustracija: Vygando Marburgiečio knygos „Naujoji Prūsijos kronika“ viršelis, 1999