Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Bitelė“

savaitinis laikraščio „Apžvalga“ priedas, leistas 1912–1913 Klaipėdoje.

„Bitelė“, savaitinis „Apžvalgos“ priedas, leistas 1912–1913 Klaipėdoje gotišku šriftu. Leido Fricas Ambrazaitis. Pasakojo apie Klaipėdos krašto, Lietuvos praeitį, tradicijas, apie šeimos paskirtį, spausdino pasakas, legendas, eilėraščius, atsiminimus. Redaktorius Ansas Baltris. Spausdino spaustuvė „Lituania“ Klaipėdoje. Išleisti 22 numeriai.

ŽE