Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Linke

Linka, Linkas, Linko, Linkus, prūsų pagudėnų genties vadas.

Linke, Linka, Linkas, Linko, Linkus, prūsų pagudėnų genties vadas. Jo asmenvardinė forma užrašyta Nikolauso Jeroschino. Per Didįjį prūsų sukilimą Linkė vadovavo sukilėlių grupei, veikusiai Kulme ir Pagudėje. Su bartų sukilėlių vadu Divanu 1271 nusiaubė Kulmo žemę ir Pamedės sritį. Sėkmingai kariaudami vos neužėmė svarbios Christburgo pilies. Anot kronikininko Petro Dusburgo, Linkė (Linko) žuvo baigiantis sukilimui. Juozo Grušo dramoje Herkus Mantas (1957) Linkas – vieno epizodo veikėjas. Heinricho Gerlacho knygoje Nur der Name blieb. Glanz und Untergang der alten Preußen, 1978 [Tik vardas išliko. Senųjų prūsų spindesys ir žlugimas] Linkė vadinamas Pagudės hercogu. Spėjama, kad Linkė vadu tapo žuvus Auktumui.

L: Scriptores rerum Prussicarum. Bd. I, 1861.

Jurgis Mališauskas

LE