Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Gerlach

Heinrichas Gerlachas, XX a. vokiečių rašytojas.

Gerlach Heinrich (Heinrichas Gelachas) 1908 VIII 18 Karaliaučiuje 1991 III 27 Brake, Vokietija), vokiečių rašytojas. Per Antrąjį pasaulinį karą dalyvavo mūšiuose prie Stalingrado, iki 1950 buvo karo belaisvis SSRS. Grįžęs į Vokietiją, dirbo mokytoju Brake. Išgarsėjo realistiniais romanais apie Stalingrado kovas: Die verratene Armee, 1957 [Išduotoji armija]; Odyssee in Rot, 1966 [Odisėja raudonoje šviesoje]. Parašė esė knygą Nur der Name blieb. Glanz und Untergang der alten Preußen, 1978 [Tik vardas išliko. Senųjų prūsų spindesys ir žlugimas]. Remdamasis kronikininkais Petru Dusburgiečiu, Simonu Grunau ir kitais bei istorikais Johannu Voigtu, Karlu Lohmeyeriu ir daugeliu kitų, Gerlachas apžvelgia prūsų krašto gamtą, aptaria žmonių būdą, tikėjimus, kalbą, materialinę kultūrą. Polemizuoja su tais autoriais, kurie žemina senovės prūsus. Daugelį Prūsos istorijos faktų sieja su dabartimi, gėrisi Rytprūsių miesteliais ir kaimais. Save laiko kilusiu iš prūsų ir liūdi dėl šios tautos likimo.

Jurgis Mališauskas

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: Heinricho Gerlacho knygos „Tik vardas išliko. Senųjų prūsų spindesys ir žlugimas“ (vokiškai, 1978) viršelis