Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nikolaus von Jeroschin

Nikolajus Jerošinas, XIV a. Vokiečių ordino kronikininkas, poetas.

Jeroschin Nikolaus von (Nikolajus Jeròšinas) apie 1290 apie 1345, Vokiečių ordino kronikininkas, poetas. Manoma, kad kurį laiką gyveno Karaliaučiuje. 1332–1335 Ordino kapelionas. Laisvai eilėmis iš lotynų į vokiečių kalbą išvertė benediktinų vienuolio Jono Kanaparijaus (Johannes de Cannapara, mirė 1004) aprašytą pirmojo prūsų krikštytojo šv. Adalberto (Vaitiekaus) gyvenimą. Eilėmis į vokiečių kalbą išvertė lotyniškai parašytą P. Dusburgiečio kroniką (baigta 1326), pavadinęs ją Kronike von Pruziland [Prūsų krašto kronika]. Jeroschinas pasakoja, kad šį darbą atlikti jį paskatinęs didysis magistras Lutheris von Braunschweigas. Kai rankraštį vienas pavyduolis sunaikino, didysis magistras Dietrichas von Altenburgas Jeroschiną paskyrė kapelionu ir prašė kroniką iš naujo išversti (tai Jeroschinas atliko Marienburge). Visa tai liudija, kokia reikalinga buvo į vokiečių kalbą išversta Dusburgiečio kronika. Kaip šaltinis Kronike von Pruziland reikšminga dėl objektyvaus vertimo ir papildomų žinių. Pateikta daug naujų faktų apie Vytenio ir Gedimino laikus. Kitaip nei Dusburgietis, faktus Jeroschinas pateikė kūrybiškai – gyvai ir vaizdingai. Tai vienas reikšmingiausių kūrinių viduramžių vokiečių literatūroje. Visas kronikos tekstas paskelbtas rinkinyje Scriptores rerum Prussicarum (t. 1, 1861).

LE