Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių literatūros draugijos biblioteka

mokslinė lituanistinė biblioteka, veikusi 1879–1923 Tilžėje.

Lietùvių literatros draugjos bibliotekà. Veikė 1879–1923 Tilžėje. Fondas kauptas daugiausia iš dovanų. Knygas aukojo Vokietijos ir užsienio šalių mokslininkai, kultūros veikėjai, tarp jų Jonas Basanavičius, Jonas Juška, Eduardas Volteris. Fondas papildytas draugijos leidiniais rengiant mainus, perkant retus lituanistinius spaudinius, prenumeruojant periodiką. Lietuvių literatūros draugijos biblioteka 1885 turėjo apie 400, 1893 – 980, 1923 – 2000 tomų (1200 pavadinimų). Vyravo kalbos mokslo (25%), istorijos (21%) ir etninė (16%), pagal kalbas – vokiečių (54%) ir lietuvių (26%) literatūra. Lietuvišką spaudą sudarė apie 300 pavadinimų knygos ir 24 periodiniai leidiniai. Tarp jų buvo retenybių: Danieliaus Kleino gramatika (1654), Friedricho Wilhelmo Haacko žodynas (1730), Christiano Gottliebo Mielckės (Milkaus) poema Pilkainis. 1892 išleistas knygos formos spausdintas katalogas, jo 7 papildymai paskelbti draugijos mokslo darbuose Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft. Biblioteką tvarkė draugijos valdybos nariai bibliotekininkai. Šias pareigas ėjo Paulius Preibischas, Christianas Bartschas, R. Schwede, H. Kantelis, Ottas Julius Šteinas, Aleksandras Kuršaitis, Jokūbas Stiklorius. Draugiją uždarius Lietuvių literatūros draugijos biblioteka perduota Karaliaučiaus universitetui. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje evakuota, dabar yra Poznanės universitete Lenkijoje.

Domas Kaunas