Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Wilhelm Haack

Fridrichas Vilhelmas Hakas, XVIII a. kalbininkas, žodynininkas, vertėjas.

Haack Friedrich Wilhelm (Fridrichas Vilhelmas Hãkas) 1706Kretingalėje (Klaipėdos aps.) 1754 XI 19Pilkalnyje, kalbininkas, žodynininkas, vertėjas. Tikriausiai Kretingalės kunigo Erdmano Haacko, dalyvavusio 1722 Katekizmo vertimo tikrinimo komisijos darbe, sūnus. 1724 įstojo į Karaliaučiaus universitetą studijuoti teologijos. 1727 studijas tęsė Hallės universitete (Vokietijoje), 1728–1732 čia buvo Lietuvių kalbos seminaro docentas ir vedėjas. Atrinkęs Naujojo Testamento (1727), Psalmyno (1728) ir kitų tuomet pasirodžiusių raštų leksiką, dėstymo reikalams parengė Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm et Germanico-Litthvanicvm [Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių žodynas] su lietuvių kalbos gramatikos priedu (1730). Tai pirmasis spausdintas lietuvių kalbos žodynas Rytprūsiuose. Jame 4886 lietuviški žodžiai, lietuvių-vokiečių kalbų dalis bemaž dvigubai didesnė (150 p.) negu vokiečių-lietuvių kalbų (80 puslapių). Žodynas, kad ir be šnekamosios kalbos žodžių bei posakių, turėjo poveikio raštų leksikos norminimui, o gramatika įtvirtino Danieliaus Kleino gramatikos normas. Žodynu rėmėsi Jokūbas Brodovskis ir Pilypas Ruigys. Su Lietuvių kalbos seminaro klausytojais Haackas išvertė Hallės pietisto J. A. Freylinghauseno Davadnas mokslas apie dūšios išganymą (išspausdintas Hallėje 1729, II leidimas 1735). 1732 buvo pasiųstas kaip vertėjas lydėti kolonistų (emigrantų) zalcburgiečių į Mažąją Lietuvą. 1733 Berlyne įšventintas kunigu, buvo diakonas Gumbinėje, kunigavo Gerviškėnuose, nuo 1734 iki mirties Pilkalnio kunigas.

L: Specht F. Das litauische Seminar an der Universität Halle // Archivum Philologicum. T. 5. Kaunas, 1935, p. 36–53; Winter E. Halle und die Pflege der litauischen Sprache // Die Pflege der west- und südslavischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert. Berlin, 1954, S. 43–57; Biržiška V. Pridrikis Vilhelmas Hakas // Aleksandrynas, II, V, 1990, p. 67–69; Drotvinas V. Das Seminarium Litvanicum an der Universität Halle (1727–1740) in seinem Einfluß auf die Herausbildung der litauischen Philologie // Halle und Osteuropa. Berichte der Kolloquiums der Franckeschen Stiftungen, 1994. Halle, 1997; Drotvinas V. Das Korreckturexemplar des „Vocabvlarivm Litthvanico–Germanicvm et Germanico–Litthvanicum“ von F. W. Haack (Halle, 1730) // Halle als Zentrum der Übersetzungstätigkeit. Berichte des Kolloquiums Interdisciplinäres Zentrum für Pietismus Forschung. Franckeschen Stiftungen, 1996. Halle, 1997.

Vincentas Drotvinas

Iliustracija: Friedricho Wilhelmo Haacko žodyno antraštinis lapas, 1730