Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuvininkų mitologija

lietuvininkų mitologija, lietuvininkų senieji tikėjimai.

lietùvininkų mitològija. Mažojoje Lietuvoje iki krikščionybės įvedimo vyravo skalvių ir nadruvių gentinė religija, genetiškai susijusi su lietuvių mitologija ir religija bei prūsų mitologija ir religija. Tačiau būtent Mažosios Lietuvos teritorijoje XIII a. lokalizuojamas visiems baltams svarbus tarpgentinis religinis centras Romuva (Romovė), vienijęs baltų genčių religines organizacijas; čia rezidavo vyriausiasis žynys krivis. Įvedus krikščionybę, lietuvininkų mitologijos apraiškų išliko lietuvininkų tautosakoje ir papročiuose. Daugelis Mažosios Lietuvos XVI–XVIII a. šaltiniuose minimų dievybių sutampa su Didžiojoje Lietuvoje žinomomis (Žemyna, Laima, Apidėmė, kaukai ir kitos), tačiau kai kurios priklauso šiauresniems regioniniams arealams, pvz., tik Mažojoje ir Vakarų Lietuvoje žinomi Lauksargis, Žemėpatis, morė.

L: Narbutas I. Senieji lietuvninkų tikėjimai. // Darbai ir dienos 6 (15). K., 1998, p. 51–107.

Daiva Vaitkevičienė