Mažosios Lietuvos
enciklopedija

liaudies muzikos instrumentai

senoviniai muzikos instrumentai.

liáudies mùzikos instrumeñtai. Ankstyviausias Mažosios Lietuvos šaltinis apie liaudies muzikos instrumentus – Jono Bretkūno Biblijos vertimo rankraštyje (1579–1590) pateiktas 13 muzikos instrumentų sąrašas Nomina instrumentorum Musico quonim usus in Lithuania: harfa liudna, kabsa, jurana, wargonai, bubnas, skripka, surma, truba, kanklės, wamsdis, tutukles, duda ragine ir murenka. Būdviečių klebono Theodoro Lepnerio knygoje Der Preusche Littauer... [Prūsų lietuvis, parašyta 1690, išspausdinta 1744] pateiktoje graviūroje pavaizduota Mažosios Lietuvos kanklės, bubnas (būgnas), ragai, trimitai, smuikas, švilpynė, psalteriumas bei kanklės iš Lietuvos. Iš Kristijono Donelaičio poemos Metai (1818) sužinome, kad Mažosios Lietuvos lietuvininkai turėjo birbynę, vamzdį, kankles, smuiką, cimbolus, bubną. Žymiausias XIX a. šaltinis, apibendrinantis ankstesnes publikacijas, – Friedricho Augusto Gottholdo straipsnis Über die Kanklys und die Volksmelodien der Lithauer, 1847 [Apie kankles ir lietuvių liaudies melodijas]. Liaudies muzikos instrumentus XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje tyrinėjo Christianas Bartschas (1889), F. ir H. Tetzneriai (1897) ir kiti. XX a. pradžioje senieji liaudies instrumentai baigė išnykti. 1925 Juozas Žilevičius rašė: Daugybė tų liaudies instrumentų liaudyje būtų ilgai išsilaikę, jei nuo reformacijos įvedimo (1525) nebūtų pradėta naikinti visa, kas lietuviška, kas surišta su liaudies žaislais, papročiais ir apeigomis. Bažnytinės valdžios draudimai palietė ir instrumentus, nes pasaulietiniai pasilinksminimai, dainos ir šokiai buvo laikomi blogais darbais. (...) Tad palaipsniui muzikos instrumentai Mažojoje Lietuvoje ėmė nykti. Po 1944 Mažosios Lietuvos plote daugiausia buvo žinomi iš Didžiosios Lietuvos įvairių regionų atkeliavę liaudies instrumentai: bandonijos, smuikai, armonikos, akordeonai, triūbos, klarnetai, gitaros, mandolinos, lūpinės armonikėlės, cimbolai.

L: Lepner T. Der Preusche Littauer. Danzig, 1744; Gotthold F. A. Über die Kanklys und die Volksmelodien der Lithauer, Königsberg, 1847; Bartsch Chr. Über litauische Musikinstrumente // Dainų balsai. Vol. 1., Heidelberg, 1889; Butkus A., Motuzas A. Mažosios Lietuvos liaudies muzikos instrumentai ir apeiginė muzika. V., 1994; Augėnaitė L. Liaudies instrumentinis muzikavimas Klaipėdos krašte // Vakarų Lietuvos muzika, nr. 7, 2001.

Rimantas Sliužinskas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos muzikos instrumentai, pavaizduoti Theodoro Lepnerio knygos „Prūsų lietuvis“ graviūrose, 1690

Iliustracija: Mažosios Lietuvos muzikos instrumentai, pavaizduoti Theodoro Lepnerio knygos „Prūsų lietuvis“ graviūrose, 1690