Mažosios Lietuvos
enciklopedija

trimitai

pučiamieji muzikos instrumentai.

trimtai, Mažojoje Lietuvoje žinoti tradiciniai pučiamieji muzikos instrumentai. Trimitai pirmą kartą pavaizduoti ir aprašyti Theodoro Lepnerio knygoje Der Preusche Littauer, 1690 [Prūsų lietuvis]. XIX a. Mažosios Lietuvos etnografiniuose aprašuose (Martyno Liudviko Rėzos, Friedricho augusto Gottholdo, Christiano Bartscho) trimitais dažnai vadinti ir kiti tradiciniai lietuvių pučiamieji instrumentai – mediniai ragai, triūbos.

L: Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. V., 1991;Butkus A., Motuzas A. Mažosios Lietuvos liaudies instrumentai ir apeiginė muzika. V., 1994.

Rimantas Sliužinskas

Iliustracija: Trimitas

Iliustracija: Dovilų bažnyčios orkestras (trimitas) su dirigentu Jonu Pareigiu (viduryje), 1933 / Iš Hanso Janužio šeimos albumo