Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Theodor Lepner

Teodoras Lepneris, XVII a. Mažosios Lietuvos Lietuvių kultūros tyrinėtojas, evangelikų liuteronų kunigas.

Lepner Theodor (Teodoras Lèpneris) 1633Mühlhausene (Ylavos aps.) 1691 XI 7Būdviečiuose (Ragainės aps.), Mažosios Lietuvos Lietuvių kultūros tyrinėtojas, evangelikų liuteronų kunigas. Jaunystę praleido Ragainėje, kur Lepnerio tėvas buvo kunigas. Nuo 1650 studijavo Karaliaučiaus ir kituose universitetuose. 1665 paskirtas lietuvių ir vokiečių kunigu naujai įsteigtoje Būdviečių parapijoje. 1690 parašė knygą Der Preusche Littauer... [Prūsų lietuvis; 1744 ir 1848 išspausdinta Dancige; lietuviškai 2011, Vilnius]. Joje pateikė istorinių ir etnologinių žinių apie XVII a. Mažosios Lietuvos gyventojus, jų pastatus, drabužius, maistą, krikštynų, vestuvių, laidotuvių papročius, muzikos instrumentus, liaudies mediciną, žaidimus, santykius su Bažnyčia; apibūdino lietuvių kalbą (lygino ją su prūsų kalba), įdėjo lietuvių kalbos žodynėlį, lietuvių tautosakos pavyzdžių, (raudų, patarlių, mįslių). Reikšmingas veikale įdėtas Ragainės apylinkės kaimiečių šeimos piešinys, kuriame tiksliai pavaizduoti lietuvininkų drabužiai, kai kurie darbo įrankiai (spragilas, medinė šakė), rykai (pintinėlė, kaušelis) ir muzikos instrumentai (vamzdis, kanklės, būgnas, švilpynė). Th. Lepnerio knyga yra pirmoji lietuvių etninė monografija, pateikianti vertingų žinių apie Mažosios Lietuvos gyventojų etninę kultūrą.

L: Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. V., 1994, p. 81–84.

Angelė Vyšniauskaitė

Zigmas Zinkevičius

LE

MLFA

Iliustracija: Theodoro Lepnerio knygos „Der Preusche Littauer“ antraštinis lapas, 1744

Iliustracija: Theodoro Lepnerio knygos „Der Preusche Littauer“ paskutinis (152) puslapis, 1744