Mažosios Lietuvos
enciklopedija

švilpynė

tradicinis fleitos tipo pučiamasis muzikos instrumentas.

švilpỹnė, Mažojoje Lietuvoje žinotas tradicinis fleitos tipo pučiamasis muzikos instrumentas, pirmą kartą pavaizduotas ir aprašytas Theodoro Lepnerio Der Preussische Littauer, 1690 [Prūsų lietuvis, 1744]. XIX a. Mažosios Lietuvos etnografiniuose aprašuose švilpyne dažniausiai vadinami įvairūs tradiciniai lietuvių pučiamieji instrumentai (Kristijonas Donelaitis, 1818; Martynas Liudvikas Rėza, 1825; Friedrichas Augustas Gottholdas, 1847; Christianas Bartschas, 1886–1889 ir kiti).

L: Butkus A., Motuzas A. Mažosios Lietuvos liaudies instrumentai ir apeiginė muzika. V., 1994; Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. V., 1991.

Rimantas Sliužinskas