Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kretingalės parapinė mokykla

Kretingalėje nuo XVII a. II pusės veikusi mokykla.

Kretingãlės parãpinė mokyklà įsteigta XVII a. II pusėje. Čia prieš 1749 precentoriavo lietuvių raštijos darbininkas Kristijonas Lovynas, 1749–1761 Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakulteto absolventai J. Preussas ir Christophas Gottliebas Wilckė, Natanelis Frydrichas Ostermejeris, jo brolis Bernhardas Wilhelmas bei kiti. XIX a. viduryje mokykla galutinai perėjo valstybės žinion, tapo pasaulietine mokymo įstaiga. Taip pertvarkytoje mokykloje 1851–1867 dirbo Johannas Ferdinandas Kelkis (vyresnysis) ir kiti mokytojai. Iš mokyklos auklėtinių minėtinas Friedrichas Wilhelmas Haackas – kalbininkas, kunigas. Ši mokykla buvo didesnė už daugelį aplinkinių: XIX–XX a. sandūroje ją lankė 70–80 moksleivių. Iš 1929 besimokiusių 83 vaikų 66 buvo lietuvininkai, 17 – vokiečių; 1937 buvo 96 mokiniai. Dėstomoji kalba – vokiečių, prie lietuvių kalbos pereita tik apie 1930. Neilgą laiką čia veikė privati lietuviška mokykla.

Albertas Juška