Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christoph Gottlieb Wilke

Wielcke, Kristupas Gotlybas Vilkis, XVIII–XIX a. raštijos darbuotojas, kunigas.

Wilke Christoph Gottlieb, Wielcke (Kristupas Gotlybas Vikis) 1766Papelkiuose (Labguvos aps.) po 1832, raštijos darbuotojas, kunigas. 1783 IX 26 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. 1792–1800 precentorius Kretingalėje, 1801 IX 1 įšventintas kunigu, 1801 II 1–1812 kunigavo Juodkrantėje. Išvertė iš vokiečių į lietuvių kalbą Johano Gottliebo Weisso katekizmą Vieros knygelės (1832).

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960, V., 1990.

Algirdas Žemaitaitis