Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristijonas Lovynas

Christian Lowin, XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas.

Lovynas Kristijonas (Christian Lowin) 1721 XII 15Barštyne 1783 I 6Joneikiškėje (Pakalnės aps.), evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas. Nuo 1737 Karaliaučiaus universitete studijavo teologijos mokslus. Precentorius Katyčiuose, Plaškiuose, Klaipėdoje (1745), Kretingalėje (iki 1749), Plyviškėje, Įsrutyje. 1752 našlaičių prieglaudos Potsdame mokytojas. 1755–1771 Jurbarko (Įsruties aps.), 1771–1783 Joneikiškės parapijos kunigas. Ragino pagerinti Johanno Behrendto giesmyną. Lovynas buvo pradėjęs tą darbą, bet 1771 atsisakė ir perdavė jį Klaipėdos kunigui Christianui Nicolausui Wolffui. Vėliau iš Wolffo tą darbą perėmė Gotfrydas Ostermejeris, 1780 išleidęs savo giesmyną, iš dalies pasinaudojo Lovyno pataisomis ir pastabomis. 10 Lovyno sukurtų giesmių įdėta Gotfrydo Ostermejerio giesmyne ir 8 Psalmių knygose. 8 Lovyno giesmės yra Kristijono Gotlybo Milkaus giesmyne (1806) ir 4 giesmės – Karolio Gotardo Keberio giesmyne (1832). Lovynas išvertė Davido Hollatzo Ewangeliszką malones dawadą (1768) ir iš vokiečių kalbos – K. Hasselbergo Pamokinimą apie užauginimą waikų (1782). Tai pirmoji pedagoginė knyga lietuvių kalba (iki mūsų dienų neišliko). Apie 1781 Lovynas išleido 5 giesmių giesmynėlį; taip pat išspausdino laidotuvių pamokslą (Apie malonės algą wiernų mokytojų), pasakytą mirus Lovyno uošviui Įsruties vyskupui Hahnui. Kartu su Fabijonu Kalavu ir Paulu Schroederiu Lovynas padėjo Gotfrydui Ostermejeriui parengti Giesmes šventas, bažnyčioje ir namie giedamas (1780), dėl kurių kilo aštri polemika su K. G. Milkumi.

LE

MLFA