Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karolis Henrikas Malkevičius

Karl Heinrich Malkwitz, XIX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Malkẽvičius Karolis Henrikas (Malkwitz Karl Heinrich) 1790 XII 5Katniavoje (Stalupėnų aps.) 1850 XII 28Ragainėje, evangelikų liuteronų kunigas. Malkevičiaus tėvas 1784 užsirašė kaip Malkewitz. 1808 X 15 įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete. Napoleono karų metu savanoriu išėjo į kariuomenę, dirbo kapelionu. 1815 įšventintas evangelikų liuteronų kunigu. 1818 paskirtas lietuvių kunigu Ragainėje (1825–1832 kartu kunigavo ir vokiečių bažnyčioje). Buvo kalėjimo kapelionas. 1832 paskirtas Ragainės bažnytinės apskrities superintendentu. Talkino Martynui Liudvikui Rėzai rengiant Biblijos 4-ąjį lietuvišką leidimą (išleistas 1824). 1846 dalyvavo Karolio Augusto Jordano Ragainėje surengtoje konferencijoje dėl lietuvių kalbos žodyno. Globojo Jurgį Meškaitį. Gynė lietuvių surinkimininkus. Rašė malonės prašymus Prūsijos karaliui Friedrichui Wilhelmui IV dėl Tilžės kalėjime įkalintų Mikelio Dargio, Preikšo ir kitų sakytojų. Juos apibūdino kaip ištikimus Bažnyčios narius ir gyrė jų geraširdiškumą. Malkevičiaus dėka šie sakytojai išleisti į laisvę. Lietuvininkai ant Malkevičiaus kapo pastatė krikštą su užrašu sawam Wyskupui ant Garbės.

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis

LE