Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karolis Augustas Jordanas

XVIII–XIX a. lietuvių raštijos veikėjas.

Jòrdanas Karolis Augustas, Jordan 1793 V 29Narkyčiuose (Įsruties aps.) 1871 VIII 9Ragainėje, Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas. 1815 baigė Karaliaučiaus universitetą, iki 1825 buvo Įsruties mokyklos mokytojas, vėliau vedėjas. 1825–1832 Gumbinės senamiesčio parapijos antrasis kunigas. Nuo 1832 Ragainės vokiečių parapijos kunigas. 1846 Ragainėje buvo sušaukęs pasitarimą lietuviško žodynėlio rengimo reikalais, kuriame dalyvavo Frydrichas Kuršaitis, Natanelis Ostermejeris iš Būdviečių ir Malkvicas iš Ragainės. 1850 Tilžės apylinkėje išrinktas Erfurto parlamento nariu. 1846–1855 Karaliaučiaus žurnale Neue Preussische Provinzial-Blätter išspausdino lituanistinių, etnografinių, mitologinių straipsnių: Laume, 1846; Über litauisches Wörterbuch, 1846 [Apie lietuvišką žodyną]; Verzeichnis von Büchern in Žemaitischer Mundart, 1849 [Pastabos knygoms žemaičių tarme]; Zur Grammatik der littauischen Sprache, 1849 [Dėl lietuvių kalbos gramatikos]; Der Georgentag (Jurginnes) in Litauen, 1849 [Jurginės Lietuvoje]; Einige Worte über die litauische Sprache und Professor Schleicher, 1853 [Kai kurie lietuvių kalbos žodžiai ir prof. Schleicheris]. 1848 Jordanas naujai parengė Theodoro Lepnerio 1744 veikalą Der preussische Littauer [Prūsų lietuvis]. Jordanas rinko kalbinę medžiagą Georgo Nesselmanno lietuvių–vokiečių kalbų žodynui (1851); Karlo Neisso parengtoms Ewangeliszkoms Miszknygoms (1856) išvertė į lietuvių kalbą keletą pamokslų. 1870 atskiru lapeliu išspausdino Wakta Prie Rynupės (lietuvišką vertimą iš Die Wacht am Rhein). Jordanas vertė į lietuvių kalbą vokiškų eilėraščių. Pvz., G. Nesselmannas 1877 Altpreussische Monatsschrift (XIV, S. 673–674) paskelbė Jordano išverstą F. Schillerio eilėraštį Dauboj tarp kerdžių wargdienuju.

LE