Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kanalai

perkasai, dirbtinės vagos vandeniui tekėti.

kanãlai, pérkasai, dirbtinės vagos vandeniui tekėti. Drėgnose Nemuno ir Priegliaus deltose nuo seno įrenginėti sausinimo kanalai, nuvedant perteklinį vandenį (Karaliaučiaus nuvedamasis kanalas, Tilžės žemuma). Po 1423 aprimus ilgaamžėms kovoms, Prūsija tapo reikšmingiausia tranzitinės prekybos tarp Didžiosios Lietuvos ir Vakarų Europos vieta. Iš Nemuno baseino upėmis buvo plukdomi didžiuliai kiekiai medienos ir kitų prekių eksportui. Besiplečiančiai prekybai trukdė upių vingiai, seklios ir audringos Kuršių marios bei Aismarės. Todėl įrenginėti laivybos kanalai, palengvinę didesnių laivų ir sielių plukdymą. Dar 1350 (ar 1395) kryžiuočiai kanalu sujungė su Priegliumi Deimės aukštupį, ten įrengę 4 šliuzus (vėliau panaikintus, įrengus gilesnę naująją vagą ir sureguliavus tėkmę). Taip Priegliaus baseinas buvo tiesiogiai sujungtas su Kuršių mariomis, laivu iš Karaliaučiaus ar Įsruties buvo galima nuplaukti į Labguvą, Klaipėdą, Rusnę ir kitur. Nuo XVII a. bendromis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Prūsijos pastangomis įrenginėtas didysis vidaus vandens kelias iš Nemuno baseino į Karaliaučių (iš ten Didžiosios Lietuvos prekės gabentos toliau į Vakarų Europą). Prakasant kanalus buvo tiesintas Nemuno žemupys, Gilija. Buvo iškasti visai nauji kanalai: Greituška, Kryžionų perkasas, Pričkagrabė (Didysis Friedricho kanalas). Jais (aplenkiant Nemuno žemupį bei Kuršių marias) nuo Tilžės buvo galima saugiai nuplaukti iki pat Karaliaučiaus. Kanalu buvo tiesinamas ir Prieglius. XIX a. pabaigoje nutiestas Klaipėdos kanalas (Karaliaus Wilhelmo kanalas), leidęs saugiai gabenti krovinius iš Nemuno baseino į Klaipėdą, aplenkiant Kuršių marias. Rytprūsiuose iki 1945 įrenginėti sudėtingi vidaus vandenų laivybos kanalai su šliuzais ir kita įranga (Aukštasis perkasas, Mozūrijos kanalas iš Alnos upės į Prūsų ežeryną). Siekiant praleisti didesnius laivus, buvo gilinami ar įrengiami nauji farvateriai (Karaliaučiaus jūros kanalas). Sovietmečiu tradicinės laivybos kanalų nebeliko, jų įranga suniokota, gausūs krašto kanalai apleisti.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Klaipėdos (Karaliaus Wilhelmo) kanalas, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Kryžionų perkasas ties Gaidžiovinge, 1999

Iliustracija: Kanalas Nemuno deltoje, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Pričkagrabė („Lietuvininkų“ – Didysis Friedricho – kanalas), 1990