Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Rupkalvis

ūkininkas, XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas.

Rùpkalvis Jurgis, ūkininkas iš Šilutės, XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas. Dalyvavo jaunimo draugijos „Daina“ veikloje. 1922 išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Šilutės skyrių. 1923 dalyvavo Šilutės seime, pasirašė jo Deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesų neatitinkančių Santarvės sprendimų. Deklaracija pakartojo Tilžės akto nuostatą, kad mažlietuviai patys išreiškė norą jungtis prie Lietuvos Respublikos. 1927 rinkimų į II Klaipėdos krašto seimelį Šilutės II rinkimų apylinkės komisijos pirmininkas.

Algirdas Antanas Gliožaitis