Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Kubilius

XX a. Lietuvos ir Klaipėdos krašto politinis veikėjas.

Kublius Jurgis 1890 IV 27Grumšliuose (Biržų aps.) 1942 XI 4Sverdlovske (Uralas), Lietuvos ir Klaipėdos krašto politinis veikėjas. Pulkininkas leitenantas. 1911 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Įgijęs karininko laipsnį 2 metams išsiųstas į frontą. 1919 grįžo į Lietuvą, savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Buvo kariuomenės technikos ir organizacijos komiteto pirmininkas, Krašto apsaugos ministerijos kanceliarijos viršininkas. 1927 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1930 išėjo į atsargą. Nuo 1930 Šiaulių apskrities viršininkas, vėliau vyriausiasis notaras Kaune. Buvo lietuvių tautininkų vyriausiosios valdybos, Seimo Vyriausiosios rinkimų komisijos, Kauno šaulių rinktinės valdybos narys. Lietuvos Respublikos prezidento aktu 1936 X 15 paskirtas Klaipėdos krašto gubernatoriumi. Tuo metu Lietuvos Respublikos vyriausybė buvo priversta nusileisti hitlerinės Vokietijos reikalavimams paleisti iš kalėjimo 1935 nuteistus krašto nacių vadus Ernstą Neumanną ir Theodorą Sassą bei jų bendrus, atšaukti lietuvybę įtvirtinančius įstatymus, Direktorija (pirmininkas Augustas Baldžius) panaikino potvarkį dėl užrašų lietuvių kalba būtinumo viešose iškabose, uždraudė lietuvių tautinėms ir kultūrinėms organizacijoms naudotis mokyklų patalpomis, atšaukė reikalavimą valdininkams laikyti lietuvių kalbos egzaminą, grąžino į darbą susikompromitavusius ir lietuvybei priešiškus valdininkus. Gubernatorius Kubilius nepritarė tokiems Direktorijos veiksmams. Po nesutarimų su Direktorija dėl karo padėties panaikinimo ir slaptosios tarnybos likvidavimo 1938 XII 12 atsistatydino ir grįžo į Kauną. Paskirtas Valstybės Tarybos nariu. Lietuvos Respubliką 1940 VI 15 sovietams okupavus, NKVD suimtas. 1941 VII 14 sovietų valdžios ištremtas į Sevurallagą (Garių rajonas). Kaip atsakingas Lietuvos Respublikos pareigūnas SSRS Ypatingojo pasitarimo 1942 XI 14 nuteistas mirti; sušaudytas.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Jurgis Kubilius, 1939 / lš Lietuvos centrinio valstybės archyvo

Iliustracija: Jurgis Kubilius su šeima, apie 1937 / Iš MLEA