Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto gubernatorius

vyriausiasis autonominio krašto administracijos pareigūnas 1924–1939.

Klapėdos krãšto gubernãtorius, vyriausiasis autonominio krašto administracijos pareigūnas 1924–1939. Buvo Lietuvos centrinės valdžios atstovas, skiriamas Lietuvos prezidento. Direktorijos pritarimu skyrė jos pirmininką, skelbė Klaipėdos krašto seimelio priimtus įstatymus, turėjo teisę juos vetuoti, galėjo paleisti seimelį. Ypač energingai ir ryžtingai Lietuvos interesus krašte gynė buvęs Piliečių apsaugos departamento direktorius teisininkas Jonas Navakas. Jis tramdė daugumos provokiškų partijų seimelyje antivalstybinę veiklą, apribojo Direktorijos neteisėtus veiksmus, kovojo su įsisiautėjusiais naciais; jam valdant vyko nacių partijų vadovų Ernsto Neumanno, Theodoro Sasso ir kitų teismo procesas. Paskutinis Klaipėdos krašto gubernatorius V. Gailius išbuvo poste iki nacistinės Vokietijos įvykdytos Klaipėdos krašto aneksijos.

Lent. Gubernatoriai ir jų kadencijos 1923–1939:
Jonas Budrys 1924 XI 21–1925 XI 8
Jonas Žilius 1925 XI 8–1926 VII 29
Karolis Zaikauskas 1926 VII 29–1927 IX 1
Antanas Merkys 1927 IX 1–1932 V 19
Vytautas Gylys 1932 V 19–1933 XI 18
Jonas Navakas 1933 Xl 18–1935 IV 4
Vladas Kurkauskas 1935 IV 4–1936 X 15
Jurgis Kubilius 1936 X 15–1938 XII 12
Viktoras Gailius 1938 XII 12–1939 III 23