Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustas Baldžius

XX a. Klaipėdos krašto politikos veikėjas.

Badžius Augustas 1883 XI 18prie Rusnės 1952 V 12Segeberge (Schlesswigo-Holsteino kraštas, Vokietija), Klaipėdos krašto politinis veikėjas. Vedęs apsigyveno Petreliuose (Šilutės apskrityje), kur turėjo dvarelį. Politikoje ėmė dalyvauti po Pirmojo pasaulinio karo. Su W. Bertzkiu, Viliumi Bertulaičiu ir Jamesu Gubba vadovavo 1925 Klaipėdoje įsteigtai fiktyviai Klaipėdos krašto stambiųjų savininkų kredito bendrovei (vok. Kreditverband Memelländischer Grundbesitzer) ir 1927 pabaigoje Tilžėje įsteigtai nelegaliai kredito bendrovei „Agraria“. Buvo Klaipėdos krašto žemės ūkio partijos (vok. Memelländische Landwirtschaftspartei, įkurta 1925; jai vadovavo vokiečiai dvarininkai) centro valdybos narys. Nuo tos partijos 1926 pradžioje įėjo į Erdmono Simonaičio vadovaujamą Direktoriją, partijos remiamas tapo Šilutės apskrities viršininku (juo buvo iki 1934). 1935, remiamas vokiečių ir vokietininkų, išrinktas Klaipėdos krašto Seimelio nariu. 1935 XI 27–1939 I 20 Direktorijos pirmininkas (vietoj Jurgio Brūvelaičio, Baldžių pakeitė Vilius Bertulaitis). Vykdė provokišką, lietuviams žalingą politiką. Paskui grįžo į ūkį. 1939 kovą nacių Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą, gavo tik Šilutės medžiotojų draugijos pirmininko pareigas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, apsigyveno Holsteine; dirbo balniumi. Traukiantis Labguvoje mirė žmona. Antrą kartą vedė tikrą lietuvę. Nuo 1945 sirgo, kelis kartus gydėsi ligoninėje. Tremtyje suprato, kad jo veikla Landwirtschaftspartei buvusi lietuvininkams ir tėvynei žalinga. Baldžius atsimetė nuo vokietininkų ir vokiečių, tapo Mažosios Lietuvos tarybos nariu.

Algirdas Matulevičius

MLFA