Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Julius Siebert

Julius Zybertas, XIX a. vokiečių spaustuvininkas.

Siebert Julius (Julius Zýbertas), vokiečių spaustuvininkas. 1884 nupirko Albano ir Kybelkos spaustuvę Ragainėje. Išleido keletą Mažajai Lietuvai skirtų knygų; leido laikraščius „Lietuviškas Politiškas Laikraštis“ (1884) ir „Niamuno Sargas broliams Lietuwininkams Žines pranesząs“ (1884–1885). Šiais spaudiniais Siebertas prekiavo. Sieberto įmonę 1889 nupirko Martynas Jankus ir Kristupas Voska.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.