Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuviškos konzervatyvų draugystės komitetas

lietuvių konservatorių draugija, pirmoji politinė lietuvininkų organizacija.

Lietùviškos konzervatỹvų draugỹstės komitètas, pirmoji politinė lietuvininkų organizacija. Veikė 1890–1892 Tilžėje. Įkūrė Martynas Jankus, Jonas Smalakys, Dovas Zaunius. Agitavo prieš Vokietijos konservatorių partiją, ragino kovoti už lietuvių tautines teises, kelti savo atstovą per reichstago rinkimus. Tuo tikslu 1891 išleido atsišaukimą, M. Jankaus parašytą kalendorių Kalendros lietuviškai konservatyviškos partijos ir brošiūrėles Klaipėda ir lietuvininkai bei Trumpi nusidavimai Prūsų Lietuvos. Iš Lietuviškos konzervatyvų draugystės komiteto įsteigtos atskirų apskričių draugystės.

Dar skaitykite Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės.

TLE

Algirdas Žemaitaitis