Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Skliutauskas

XX a. lietuvių rašytojas, medikas.

Skliutáuskas Jokūbas 1925 I 10 Kaune 2004 III 24 Vilniuje, rašytojas, medikas. 1949 baigė medicinos studijas Vilniaus universitete. Domėjosi su Mažąja Lietuva susijusia lituanistika. Paskelbė straipsnių apie pirmosios mokslinės lietuvių kalbos gramatikos autorių Augustą Schleicherį: Nusipelnęs Lietuvai, Susitikimai Jenoje, August Schleicher in litauischen Quellen [Augustas Schleicheris lietuvių šaltiniuose]. Tyrinėjo Georgo Sauerweino gyvenimą ir veiklą Mažojoje Lietuvoje: straipsniai Jurgio Sauerveino pėdsakais, Das Phänomen Georg Sauerwein in der litauischen Kulturgeschichte [Georgo Sauerweino fenomenas lietuvių kultūros istorijoje], Skausminga akistata su istorija, straipsnių ciklas apie G. Sauerweino ir Jono Basanavičiaus draugystę: Aš norint vokietis, rods, gimtas, persigimdžiau lietuvninku. Apie kovotoją dėl Mažosios Lietuvos teisių, poetą J. Zauerveiną, straipsnis apie Tilžėje įkurtą Lietuvių literatūros draugiją. J. Skliutauskas skaitė pranešimus pasauliniuose simpoziumuose (Jurgis Zauerveinas ir Europos metai). Parašė apie mediciną Mažojoje Lietuvoje: straipsniai Poetų daktaras Ch. V. Hufelandas (Goethes ir Schillerio gydytojas), gyvenęs ir praktikavęs Klaipėdoje; Mikrobų medžiotojo pėdsakais, kurie siekė ir Mažąją Lietuvą.

Iliustracija: Jokūbas Skliutauskas, 2000