Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kikilus

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Kiklus Jonas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Buvo išrinktas kaip parapijos ir seniūnijos atstovas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Vyžių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Klaipėdos krašto gelbėjimo komitetų, politinių ir kultūrinių bei ekonominių organizacijų visuotiniame Šilutės seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, kurioje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis