Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokubs Labrencas

Klaipėdos krašto XX a. visuomenės veikėjas ir politikas.

Lãbrencas Jokubs, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Įsitraukė į Prūsų lietuvių susivienijimo veiklą. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Lankupių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame Šilutės seime, pasirašė jo deklaraciją (Šilutės seimo deklaraciją), pritarusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatams dėl Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos Respublikos. Taip pat balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis