Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ilgaamžiai

90 metų ir vyresni žmonės Mažojoje Lietuvoje.

ilgaažiai. Pagal 1963 priimtą tarptautinę klasifikaciją ilgaamžiais laikomi 90 metų ir vyresni žmonės. Seni žmonės visada buvo vertinami dėl patirties ir autoriteto, todėl rūpintasi jų sveikata ir darbingumu. Ilgaamžių buvo ir Mažojoje Lietuvoje. 1905 IV Kretingalės parapijoje mirė seniausia Klaipėdos krašto moteris Barbe Jaks, sulaukusi 108 metų. Konfirmacijai ji rengėsi Klaipėdos žemininkų bažnyčioje, kai prancūzai iš Maskolijos grįžo (1813). Ji visada dėvėjo baltus drabužius, labai mylėjo gyvulius. Iš Mažosios Lietuvos išvykusi pabėgėlė 1962 buvo seniausia moteris Vokietijoje. Apie ją kunigas Sroka Geldaugiškiuose bažnyčios metrikų knygoje įrašė: Ella, Julijona Galinytė, gimusi 1852 gegužės 19 d., 1852 gegužės 20 d. pakrikštyta. Ji ištekėjo už Rentalio. 1962 jubiliatė gyveno Wanne-Eickel mieste (Vokietijoje) pas dukterį Ievą (75 metų), vaikaitę Mariją (52 metų) ir podukraitę Eriką (22 metų). Ji buvo sveika, o gydytoją mačiusi tik išvietintųjų stovykloje, kai reikėjo užsiregistruoti. Jos vaistai – pačios pasigamintas mėtelių šnapsas. Kasdien rytą ir vakare ji išgerdavo po stikliuką šio „vaisto“. Vokiečių pabėgėlių laikraščiai ją vadino vokiete, bet jubiliatė vokiškai galėjo susikalbėti tik vertėjui padedant. Turėjo 1905 Berlyne lietuvių kalba išspausdintą Bibliją ir klausėsi Amerikos Balso lietuviškų laidų. 1962 ji šventė 110 metų sukaktį. Kiti ilgaamžiai: Mažosios Lietuvos kultūros veikėja, tautosakos, pateikėja Lidija Bajoraitė (1890 XI 26–1990 VII 16); Marija Buntinaitė-Kunkis (1894 IV 29–1985 X 1); Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas Vilius Jurgis Buntinas (1897 IV 13–1991 XI 17); Mažosios Lietuvos filologas, pedagogas Jonas Užpurvis (1891 XII 12–1992 IX 12); Aidos dainininkė Ema Buksnovičiūtė (1901 VIII 2–1995 I 16).

Leonardas Poviliūnas

Vytautas Gocentas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Georgina Endzinaitė-Radavičienė, sulaukusi savo devyniasdešimtosios vasaros, 2000

Iliustracija: Gretė Stimbraitė-Arnašienė, sulaukusi savo devyniasdešimtosios vasaros, 2000