Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ema Buksnovičiūtė

Ema Buksnavičiūtė, Boksnovičiūtė, Boksnovičaitė, XX a. verslininkė, choro „Aida“ dainininkė.

Buksnovičitė Ema, Buksnavičitė, Boksnovičitė, Boksnovičáitė 1901 VIII 2Bumbulvietėje (Klaipėdos priemiestis) 1995 I 16Klaipėdoje, verslininkė, choro Aida dainininkė (pirmasis sopranas). Tėvas žvejas Kristupas (1866–1904) nuskendo žvejodamas Baltijoje. Motina Katerina Varnaitė (Varna). Baigusi liaudies mokyklą Klaipėdoje, dirbo privačia aukle, vertėsi krištolo dirbinių prekyba, turėjo bufetą Smiltynėje ir Klaipėdos šaulių namuose. Dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime (1923): veikė Adomo Brako Gaivinimo komitete, kuris rūpinosi sukilėlių maistu, apranga, poilsiu. Lietuvos dainų švenčių Kaune (1924, 1928), Klaipėdos krašto – Klaipėdoje (1927, 1933), Šilutėje (1928) dalyvė. 1944 iškeldinta į Vakarus. 1948 grįžo į Klaipėdą. Gyveno pas pažįstamus. Katekizavo evangelikų liuteronų jaunimą. Samdėsi kaip virėja ir kulinarė. Naujiesiems Klaipėdos gyventojams, kraštotyrininkams ir kultūros darbuotojams padėjo atkurti prieškario klaipėdiškių lietuvininkų kultūros tradicijas. Susirašinėjo su Marija Brakiene ir kitais išeiviais, palaikė ryšius su Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjais. Konsultavo Vydūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimo Klaipėdoje (1968) rengėjus. Apdovanota Klaipėdos išvadavimo medaliu.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ema Buksnovičiūtė (dešinėje) su rašytoja Ieva Simonaityte Kalipėdos kraštotyros (dabar Mažosios Lietuvos istorijos) muziejuje, 1967