Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Buntinaitė-Kunkis

XX a. mažlietuvių išeivijos veikėja.

Buntinaitė-Kunkis Marija, Kunkiẽnė 1894 IV 29Žardėje 1985 X 1Čikagoje (JAV), Mikelio Buntino (jaunesniojo) ir Urtės vienintelė duktė, kuri kartu su 6 broliais augo vydūniškoje aplinkoje, kur buvo puoselėjamos lietuviškos tautinės tradicijos. Per Antrojo pasaulinį karą, kaip ir kiti šeimos nariai, turėjo palikti tėviškę ir kartu su vyru Augustu Kunkiu, taip pat kilusiu iš patriotiškos šeimos, apsigyveno Karaliaučiuje, vėliau Vakarų Vokietijoje. 1949 atvyko į Kanadą ir apsigyveno Toronte bei jo apylinkėse. Su vyru Augustu Kunkiu 1950 VII buvo Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) vieni steigėjų Monrealyje, Kanadoje. Aktyviai dalyvavo Mažosios Lietuvos lietuvių, Lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos veikloje. Palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse, Misisogoje, Toronte.

Iliustracija: Maria Buntinaitė, 1908 / Iš Aldonos Buntinaitės albumo