Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Naujasis keleivis“

savaitraštis, ėjęs 1880–1883 Klaipėdoje ir Tilžėje.

„Naujàsis kelevis“, savaitraštis, ėjęs 1880 IV–1883 V Klaipėdoje ir Tilžėje. Iš F. Kuršaičio perimtą redaguoti „Keleivį“ Adomas Einaras sustabdė ir susitaręs su Reylaenderiais 1880 kovą išleido pavyzdinį Naujojo keleivio numerį. A. Einaras Naująjį keleivį redagavo 1880 IV 1–1883 III 30, o nuo Nr. 14 jį spaudai rengė Johannas Ferdinandas Kelkis jaunesnysis iš Lūjos. Nuo Nr. 19 savaitraštis pavadintas „Tilžės keleiviu“, tačiau palikus senąją numeraciją. Iš viso išspausdinti 162 Naujojo keleivio numeriai, 1882 išėjo priedas „Gaspadorystės laiškas“, kurio išleista 18 numerių. A. Einaro redaguotas Naujasis keleivis buvo daug lietuviškesnis už F. Kuršaičio Keleivį. Iš pradžių bendradarbiavo J. Basanavičius, J. Koncevičius ir kiti didlietuviai, tačiau 1881 A. Einarui pabūgus baigti spausdinti J. Basanavičiaus Apie kryžiokus (35–40 Nr.), tas bendradarbiavimas nutrūko; tai buvo paskata kurti D. Lietuvai savo atskirą laikraštį „Aušra“.

LE