Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrikis Kurmis

Heinrichas Kurmis, sakytojas, XX a. rengęs surinkimus Klaipėdos krašte.

Kùrmis Endrikis (Heinrichas) 1912 XI 17Smeltėje (Klaipėdoje) ?, paskutinis Klaipėdos krašte Dievo žodžio sakytojas, lankęs tikinčiuosius, rengęs surinkimus ir sovietų laikais, kai daugelis bažnyčių buvo uždaryta. Mokėsi Klaipėdos pradžios mokykloje, spartesniojoje mokykloje ir 4 metus gimnazijoje. Smeltėje įsteigė Klaipėdos krašte pirmąją sekmadieninę lietuvišką „Sandoros“ mokyklą ir jai vadovavo. Vilius Gaigalaitis savo Atsiminimuose rašė: ...stropusis Kurmis 1933 m. pradėjo Smeltės vaikų darželyje rinkti vaikelius. Savo meilingu būdu jis jų pritraukė vis daugiau, taip, kad jis, išeidamas į kariuomenę, paliko savo pasekėjui apie 50 vaikelių, kurie reguliariai lankėsi pamaldėlėse. Lietuvos Respublikos kariuomenėje pelnė puskarininkio laipsnį. Vėliau svarbiausiu tikslu laikė teologinį švietimą, vaikų ir jaunimo chorų steigimą. V. Gaigalaičiui pasiūlius tapo sakytoju mieste ir kaimuose. Daug laiko skyrė dainininkų dvasiniam ugdymui, koncertuose pagrodavo nešiojamaisiais vargonėliais. Ilgiausiai išsilaikė jo vadovaujamas Karklininkų surinkimo choras. Pokariu jame giedojo ir būsimasis kunigas Kurtas Moras. Metams bėgant, Kurmis gerai išmoko Šventojo Rašto tekstus. Padėjo vargstantiems, ypač pokariu, našlėms su mažais vaikais: prišienaudavo, padėdavo prižiūrėti daržus, pasodinti ir nukasti bulves, parveždavo ir prikapodavo malkų. Senatvės dienas leido Priekulėje.

L: Gaigalaitis V. Atsiminimai. V., 1998.

Kostas Kaukas