Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kurtas Moras

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Mòras Kurtas 1936 XI 27Laukžemiuose (Klaipėdos aps.) 1993 IV 17Klaipėdoje, evangelikų liuteronų kunigas, kunigo Reincholdo Moro tėvas. Vėliau gyveno Karklininkuose, giedojo surinkimo chore (vadovas sakytojas Henrikas Kurmis), dirbo kolūkyje bitininku. Nuo 1973 Klaipėdos parapijos komiteto narys (kasininkas), sakytojas. 1976 VI 20 visuotiname Sinode Tauragėje išrinktas kandidatu į Konsistoriją, 1976 XI 14 Šilutėje įvestas Klaipėdos diakonu. 1978 V 9 Tauragėje įšventintas kunigu diakonu, 1978 V 21 įvestas tarnauti Klaipėdos parapijoje. Nuo 1983 aptarnavo 4 parapijas: Šilutės (kartu su kunigu Jonu Oku), Būtingės, Klaipėdos, Švėkšnos. 1979 baigė Rygos evangelikų liuteronų kunigų seminariją. 1980 įsikūrė sodyboje Girkaliuose. 1980 kartu su sūnumi Reincholdu slapta sukvietė Klaipėdos krašto jaunimą į pokario pirmąsias jaunimo stovyklas Kintuose ir Būtingėje (jose kalbėta apie dorovę, teologiją, Mažąją Lietuvą). Moras vadovavo Biblijos studijų būreliams. Dalyvavo 1980 IX 6–13 Taline Europos Bažnyčių, 1982 V 10–14 Maskvoje tarptautinėje taikos konferencijose, 1983 XI 5–17 Martyno Liuterio gimimo jubiliejaus 500-ųjų metinių minėjime Eislebene (Vokietija), 1986 V 12–15 Vokietijos Demokratinės Respublikos generaliniame Sinode Schwerine. 1983 VII 28 Sinode Žvyriuose ir 1990 VII 28 Tauragėje išrinktas Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos nariu. 1989 jo iniciatyva sutvarkytos Anaičių senosios kapinaitės. 1990 dalyvavo Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva“ rengtose ekspedicijose į Bretkūno gimtinę Bambalius, ten vadovavo pirmoms pokario pamaldoms, pasakė pamokslą. Su kitais organizavo Vydūno palaikų pervežimą iš Vokietijos į Lietuvą. Moro dėka 1990 Klaipėdoje, Šv. Jono bažnyčios buvusioje klebonijoje, įsteigta bažnyčia. 1991–1993 tikybos mokytojas Vokiečių gimnazijoje Klaipėdoje. Moras palaidotas Anaičių kapinaitėse (jose ilsisi tėvai: Johannas Moors (1896–1970) ir Trude Moors, gimusi Plennis (Plenytė) (1902–1966), seneliai: Michael Moors (1872–1942) ir Anikė Moors, gimusi Salefski (1875–1915) bei kiti).

Jurgis Mališauskas

Kostas Kaukas

Algirdas Žemaitaitis

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kunigas Kurtas Moras / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Kunigo Kurto Moro tėvai: Trudė (1902–66) ir Johannas (1896–1970) Morai (sėdi) bei sakytojas Henrikas Kurmis, apie 1956 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Kunigo Kurto Moro senelio Michelio Moro pasas, išduotas 1939 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Kunigas Kurtas Moras, jo žmona Lydija Kuodyte-Moriene ir uošve Anna Trautrimaite-Kuodiene, 1986 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Kunigas Kurtas Moras su konfirmantais prie Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios, 1990 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Morų giminės (Michaelio ir Anikės Salefski) kapai Anaičių kapinėse, 2004

Iliustracija: Trudės ir Johano Morų kapai Anaičių kapinėse, 2004

Iliustracija: Kunigo Kurto Moro 50-metis: kunigas Jonas Kalvanas (jaunesnysis), kunigas Ernstas Roga, jubiliatas kunigas Kurtas Moras, vyskupas Jonas Kalvanas (vyresnysis), kunigas Jonas Okas, kunigas Reincholdas Moras, 1986 / Iš Reincholdo Moro albumo

Iliustracija: Kunigo Kurto Moro kapas Anaičių kapinėse, kurias prižiūri jau kelios jų giminės kartos, 2004