Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrikis Budrius

XIX a. lietuviškų dainų rinkėjas, poetas, kanklių meistras.

Bùdrius Endrikis 1783Gastose (Pakalnės aps.) 1852Bredūnuose (netoli Pilupėnų)), lietuviškų dainų rinkėjas, poetas, kanklių meistras. Dirbo vargonininku (kantoriumi) Žydkiemyje, persikėlęs į Pilupėnus, – ir pradžios mokyklos mokytoju. Spėjama, kad Martyno Liudviko Rėzos paragintas čia pradėjo rinkti lietuvių liaudies dainų tekstus ir melodijas. 1820 keletą eilėraščių ir dainų pasiuntė M. L. Rėzai į Karaliaučių; 1825 viena jų paskelbta Dainos oder litauische Volkslieder. Žurnale Neue Preussische Provinzialblätter pateikė lietuvių liaudies muzikos instrumentų aprašą (1847). 37 Budriaus užrašytas dainas 1848–1849 paskelbė Eduardas Gisevius, pavadinęs 37 Dainos oder litauische Volkslieder mit ihren Melodien aus dem Munde ihre Sänger geschöpft [37 dainos, arba lietuvių liaudies dainos, užrašytos iš dainininkų lūpų]. Budriaus surinktų tekstų 1853 paskelbė Georgas Nesselmannas; 1886 Christianas Bartschas (Dainų balsuose) pakartojo skelbtas E. Giseviaus ir pateikė 8 naujas dainas. Augustas Robertas Niemis mini 20 dainų sąsiuvinį, buvusį Ch. Bartscho archyve, ir dainas, patekusias į Peterio Bohleno rinkinį. V. Biržiška leidinyje Tauta ir žodis iš M. L. Rėzos archyvo paskelbė 5 Budriaus eiliuotus tekstus. Neue Preussische Povinzialbläter (1848) Budrius minimas ir kaip kanklių meistras bei kankliuotojas.

L: Niemi A. R. Lituanistiniai raštai. 1996, p. 107–109, 111, 193, 504; Biržiška V. Nežinomieji senieji lietuviški tekstai // Tauta ir žodis. L. kn. VII, 1931; E. Budriaus laiškai Rėzai // Rėza L., Lietuvių liaudies dainos. D. 2. V., 1964, p. 365–372.

Kazys Grigas

Rimantas Sliužinskas