Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Peter Bohlen

Pėteris Bolenas, XIX a. vokiečių kalbininkas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas.

Bohlen Peter (Pėteris Bõlenas) 1796 III 13Wüpelse (Schleswigo-Holsteino žemė, Vokietija) 1840 II 6Hallėje (Vokietija), vokiečių kalbininkas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas. 1825–1839 Karaliaučiaus universiteto profesorius. 1830 spaudinyje Über die Verwandtschaft zwischen d. Litauischen u. Sanskritsprache [Apie lietuvių kalbos ir sanskrito giminystę] apibūdino lietuvių kalbos ir sanskrito bendrus bruožus. Klaipėdos krašte 1827–1835 užrašė 130 liaudies dainų, iš jų 101 su melodijomis. 59 dainos paskelbtos žurnale Neue preussische Provinzialblätter (1857–1866), 60 dainų – Ch. Bartscho rinkinyje Dainų balsai (1889, t. 2).

Rimantas Sliužinskas