Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduardas Karolis Samuelis Gisevius

Eduardas Gizevijus, pedagogas, XIX a. tautosakos, archeologinės ir etnografinės medžiagos rinkėjas bei skelbėjas.

Gisevius Eduardas Karolis Samuelis, Gizèvijus 1798 XI 11Luke (Mozūrija) 1880 V 9Tilžėje, tautosakos, archeologinės ir etnografinės medžiagos rinkėjas bei skelbėjas. Pedagogas. Kilęs iš suvokietėjusios mozūrų Gižyckų giminės. 1817–1819 Karaliaučiaus universitete studijavo teisę ir pedagogiką. 1825–1876 Tilžės gimnazijos mokytojas, 1846–1876 lietuvių kalbos dėstytojas. Litauische literarische Gesellschaft [Lietuvių literatūros draugija, įkurta 1879] vienas steigėjų. Publikuojamus tautosakos kūrinius perkurdavo. Didesnę mokslinę vertę turi Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainų (užrašė apie 250) rinkiniai ir autentiška medžiaga paremti etnografiniai tradicijų bei papročių aprašymai. Liaudies dainas skelbė žurnale Preussische Provinzial Blätter, Altpreussische Monatsschrift. Apie jas parašė darbų: Szenen aus dem Volksleben der Litauer, 1838 [Scenos iš lietuvių liaudies gyvenimo; su lietuvių liaudies dainų gaidomis]; Drei und Zwanzig Dainos, 1850 [Dvidešimt trys dainos]; Eine historische Daina, 1879 [Viena istorinė daina] ir kitų. Daugumoje publikacijų dainų tekstus pateikė lietuviškai ir vokiškai. Gizevijus harmonizavo lietuvių liaudies dainas chorui (neišliko). Tilžėje 1873 suorganizavo pirmąjį Mažojoje Lietuvoje chorą, kuris dainuodavo Gizevijaus harmonizuotas dainas. Gizevijus nupiešė apie 150 Mažosios Lietuvos tradicinių drabužių, namų ir apyvokos daiktų, vietovių piešinių. Tilžėje vokiečių kalba išleistas Gizevijaus raštų rinkinys ir autobiografija (1881, 1930). Lietuvių kalba Gizevijaus etnografiniai raštai paskelbti rinkinyje Lietuvininkai (1970). Vokiškoje spaudoje populiarindamas lietuvių liaudies kultūrą ir gindamas lietuvių kalbos teises Mažojoje Lietuvoje, Gizevijus netiesiogiai rėmė priešinimąsi germanizacijai.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. III t., V., 1990, p. 42–48.

Daiva Kšanienė

Vacys Milius

Jurgis Reisgys

Rimantas Sliužinskas

Iliustracija: Eduardas Gisevius

Iliustracija: Eduardas Gisevius. Mažosios Lietuvos tradiciniai moterų drabužiai, XIX a. / lš knygos „Lietuvių liaudies menas“, 1974