Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anicetas Rimdžius

XX a. visuomenės veikėjas, karininkas.

Ridžius Anicetas 1891 V 18Mielaičiuose (Šiaulių aps.) 1973 V 18Kaune, visuomenės veikėjas, karininkas. Baigęs Šiaulių berniukų gimnaziją tarnavo Rusijos kariuomenėje. Pirmajame pasauliniame kare pakliuvo į vokiečių nelaisvę, iš jos pabėgo. 1918 sukūrus Lietuvos kariuomenę Rimdžius tarnavo Husarų III pulke, buvo jo vado pavaduotojas intendantūros reikalams. 1924–1925 demobilizavosi. 1928–1930 Šakių apskrities viršininkas. 1930 paskirtas Klaipėdos pasienio policijos kapitonu. Inspektavo pasienio policijos laivus Partizanas, Aitvaras, Perkūnas, Prezidentas Smetona. Skatino jūrininkus aktyviai sportuoti (imtynininkai Vinča, Povilas Julius Labanauskas, boksininkas Zaboras ir kiti), rėmė Klaipėdos sporto sąjungą, buvo jos garbės pirmininkas. Nuo 1935 Klaipėdos krašto gubernatūros darbo referentas. Siekė, kad iš Didžiosios Lietuvos į Klaipėdą atvykę darbininkai čia įsitvirtintų. Aktyviai veikė Šaulių sąjungoje. 1935–1936 buvo liudininkas SOVOG ir CSA vadų Ernsto Neumanno ir Theodoro Sasso byloje, todėl 1939, po Klaipėdos krašto užgrobimo, ieškotas vokiečių saugumo. 1939 III 23 su Lietuvos kariuomene pasitraukė į Didžiąją Lietuvą. 1941, 1948 ir 1949 sovietų ieškotas ištremti, tačiau jam pavyko išvengti Sibiro tremties. Apdovanotas Vytauto Didžiojo IV laipsnio ordinu (1934).

Meilutė Rimdžiūtė-Spulienė