Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povilas Julius Labanauskas

XX a. lietuvių inžinierius, jūrininkas, žurnalistas.

Labanáuskas Povilas Julius 1908 XII 12Nemakščiuose (Raseinių aps.) 1999 V 28Floridoje (JAV), inžinierius, jūrininkas, žurnalistas. Kapitonas leitenantas. 1927 baigęs Kauno Aušros gimnaziją, Kauno universitete 1 metus studijavo teisę. 1928–1931 mokėsi Livorno (Italija) karališkojoje laivyno akademijoje. Dirbo Italijos laivuose. 1932–1934 mokėsi Italijos karo laivyno karininkų aukštuosiuose kursuose. Nuo 1922 įsitraukė į jūros skautų veiklą. Nuo 1934 Lietuvos jūrų skautų vadovas. Klaipėdos radiofone vedė jūrų šaulių ir jūrininkystės valandėlę. Buvo žurnalų Jūra ir Mūsų žinynas redakcijų narys. Nuo 1935 mokomojo karo laivo Prezidentas Smetona artilerijos karininkas, 1939–1940 jo kapitonas. 1937–1938 karines žinias gilino Torpedų ir elektros karininkų mokykloje Toulone (Prancūzijoje). 1940 VII 12 Labanauskas su leitenantu V. Kuizinu ir jaunesniuoju leitenantu R Naku iš Šventosios uosto išplaukė jachta buriuoti ir sugebėjo prasmukti į Klaipėdą. 1940 pasitraukė į Vokietiją, pateko į pabėgėlių stovyklą. 1941 išvyko į Braziliją. Padedamas JAV laivyno atstovo, 1941 atvyko į Niujorką. Kurį laiką dirbo kapitono padėjėju prekiniame laive. 1944 baigė Kalifornijos technologijos institutą ir įgijo elektros inžinerijos magistro laipsnį. 1944–1947 inžinierius General Electric bendrovėje. 1947–1950 dėstė Marquette universitete Milvokyje, Viskonsino valstijoje. 1951–1984 dirbo radijo stotyje Amerikos balsas Vašingtone, nuo 1958 – šio radijo Müncheno (Vokietija) skyriuje, nuo 1960 – Pietų Amerikos skyriaus vyriausiasis režisierius Vašingtone. 1952 Niujorke vienas pirmųjų parengė lietuvišką programą televizijoje apie 3 žvejų pabėgimą iš sovietų žvejybos laivyno.

L: Stundžia B. Metų naštą jaučia ir jūrininkai // Tėviškės žiburiai. 1998 XII 15; JAV lietuviai. T. 1. V., 1998, p. 563.

Bronys Stundžia

Iliustracija: Povilas Labanauskas / Iš žurnalo „Mūsų jūra“, 1939