Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto gubernatūra

Lietuvos centrinės valdžios institucija, veikusi 1924–1939.

Klapėdos krãšto gubernatūrà, Lietuvos centrinės valdžios institucija, veikusi 1924–1939. Išaugo iš Lietuvos vyriausybės aukštojo įgaliotinio įstaigos, atstovavusios Lietuvos interesams Klaipėdos krašte. 1924 joje dirbo 18 asmenų: Klaipėdos krašto gubernatorius, juriskonsultas, valdininkas ypatingiems reikalams, kanceliarijos ir pasų skyrių tarnautojai. Vėliau sudėtis keitėsi. Įvesti 5 Klaipėdos krašto gubernatūros patarėjų ir 5 referentų etatai. Klaipėdos krašto gubernatūra turėjo slaptą fondą įvairioms lietuviškoms įstaigoms ir organizacijoms remti; jį finansavo Lietuvos vyriausybė.